PROVOZNÍ ŘÁD HOPJUMP

Provozovatelem HopJump je :

Rocklands Wall s.r.o.
Výstavní 2968/108, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 04332971
Spisová značka : C 63260 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Zodpovědný vedoucí : Mgr. Ondřej Marynčák

 

Skákání na trampolínách je sportovní aktivitou, která je spojena s rizikem zranění. Za tímto účelem uvádíme základní pravidla a omezení, která je důležité dodržovat, aby pravděpodobnost zranění byla snížena.

Prosíme, abyste se s těmito pravidly a omezeními podrobně seznámili a dodržovali je. Současně upozorňujeme, že návštěvník vstupuje do areálu sportoviště a pobývá v něm na vlastní nebezpečí.

V případě, jakéhokoliv dotazu či nejasnosti, neváhejte se obrátit na zaměstnance HopJump Areny.

Instruktážní video shlédněte ZDE !

Děkujeme.

Tým HopJump

 

Vstup a pobyt v areálu

1. Obecné podmínky vstupu

Vstup do areálu sportoviště je možný pouze za předpokladu, že návštěvník:

  1. je zaregistrován (viz Všeobecné obchodní podmínky)
  2. uhradil vstupní poplatek
  3. má na ruce náramek, který obdržel na recepci při vstupu.

Návštěvník vstupuje do areálu sportoviště a pobývá v něm na vlastní nebezpečí. Odpovědnost za návštěvníky ve věku 3-14 let nese dohlížející zletilá osoba. Provozovatel odpovídá pouze za škody a újmy způsobené vadným stavem sportovních zařízení.

 • Vstup dětí
  Návštěvníci ve věku 3–14 let mohou vstoupit do areálu sportoviště a provozovat sportovní činnosti pouze pod neustálým dohledem zletilé osoby. Za dohlížející zletilou osobu se považuje osoba, která převzala závazek dohledu a je takto evidována v systému provozovatele ve vztahu ke konkrétním osobám ve věku 3–14 let. Dohlížející dospělá osoba je současně označena na náramku při vstupu do areálu HopJump. Zletilá osoba může současně dohlížet na maximálně 3 návštěvníky ve věku 3–14 let.

 

 • Další omezení a zásady vstupu
  Do areálu je zakázáno vnášet alkohol, návykové látky, zbraně, jídlo a pití.V areálu platí zákaz kouření, včetně elektronických cigaret. V areálu je zakázáno manipulovat s ohněm. Každý návštěvník je povinen dodržovat obecně ustálená pravidla slušného chování a svým jednáním neohrožovat nebo neobtěžovat ostatní návštěvníky. Do areálu není dovoleno vstupovat se psy a jinými zvířaty. Návštěvník je povinen dodržovat případná pravidla a omezení, která se vztahují na konkrétní trampolíny. Vstupem do areálu sportoviště se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád. Návštěvník se zavazuje dodržovat pokyny zaměstnanců HopJump.

 

2. Pravidla bezpečného skákání

 • Postup před skákáním
  Před skákáním je návštěvník povinen vyzout své boty a je do prostoru tomu určených. Návštěvník je povinen před skákáním vyprázdnit své kapsy. Vyměnit své ponožky za ponožky provozovatele určené k pohybu v trampolínovém centru.

 

 • Oblečení
  Návštěvník je oprávněn skákat pouze ve vhodném oblečení. Návštěvník nesmí skákat v džínách či kalhotách s kovovými prvky (např. kovovými cvoky). Před skákáním odložte všechny ostré předměty – opasky, klíčenky, hodinky, prstýnky, náramky, klíče.

 

 • Zákazy a omezení při skákání

  • Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba – max. 130 kg.
  • Do foampitu může skákat vždy pouze jedna osoba. Před skokem je návštěvník povinen ujistit se, že foampit je pro skok volný.
  • Po skoku do foampitu (pěnové jámy) jej neprodleně opusťte.
  • Zákaz schovávat se ve foampitu.
  • Zákaz vyhazování pěnových kostek (foampitu) z pěnové jámy.
  • Je zakázáno skákat salta a jakékoliv akrobatické prvky v areálu Hopjump.
  • Mimo trampolíny jsou zakázány jakékoliv akrobatické prvky.
  • Je zakázáno přebíhání trampolíny.
  • Skákání z trampolíny na trampolínu je povoleno pouze v případě, že trampolínová plocha je volná.
  • Není povoleno do sebe strkat, běhat, závodit anebo prát se.
  • Je zakázáno se věšet na basketbalové koše.
  • Je zakázáno šplhání po stěnách a vertikálních trampolínách.
  • Návštěvníci se nesmí dotýkat, opírat se, tahat nebo se zavěšovat za sítě nacházející se kolem trampolín.
  • Zákaz kopání do míčů, slouží pouze k házení.
  • Neskákejte na bezpečnostní žíněnky, které zakrývají konstrukci trampolín a pružiny.

 

 • Další zákazy a omezení na trampolínách

  • Návštěvníci nesmí na trampolínách sedět nebo ležet. Pokud si návštěvníci chtějí odpočinout, musí opustit trampolíny do míst odpočinku. Návštěvníci nesmí sedat na polstrování a zábradlí u trampolín.
  • Na trampolínách je zakázáno užívat telefony a kamery.
  • Na žebříku může být vždy pouze jedna osoba.
  • Na trampolínách je zakázáno konzumovat jídlo či pití. Je výslovně zakázáno vstupovat na trampolínu se žvýkačkou.
  • Zákaz skákání pod vlivem alkoholu nebo drog.
  • Na Slackline může být vždy pouze jedna osoba
  • Zákaz klouzání po hlavě dolů v dětském světě.
  • Dbejte zvýšené opatrnosti při skákání s dioptrickými brýlemi – doporučujeme je sundat.
  • Doporučujeme sundat si všechny šperky, zejména náušnice.
  • Skákaní z plošin je možné pouze pokud na dané trampolíně nikdo neskáče.
  • Předměty, které ztratíte v pěnové jámě, budou nalezeny, až při její další plánované kontrole.
  • Neodkládejte na trampolíny žádné předměty ani oblečení.
  • Je zakázáno, jakkoliv poškozovat, polepovat či popisovat zařízení haly.
  • Udržujte pořádek v rámci celé haly, odpadky patří do koše, vypůjčené sportovní náčiní zpět na své místo.
  • Zákaz přenášení sedacích pytlů do prostorů trampolín.
  • V prvním patře u obsluhy občerstvení je zakázáno nápoje a občerstvení vynášet do areálu.
  • Za ztrátu klíče od skříňky bude účtován poplatek 100 Kč.
  • Na konci hodiny opusťte skákací prostor.

 

 • Ohlašovací povinnost při závadě nebo nehodě
  Návštěvník je povinen okamžitě hlásit veškeré závady v areálu sportoviště či na trampolíně jakémukoliv zaměstnanci HopJump a příslušné sportovní zařízení okamžitě přestat používat.
  Návštěvník je povinen okamžitě nahlásit jakémukoliv zaměstnanci HopJump úraz či škodu na majetku. Na případné pozdější reklamace nebude brán zřetel.